MENU
 

Disclaimer

©2018 QuickJack, LLC, a subsidiary of BendPak, Inc. QuickJack products are protected by one or more patents in the United States, China, Europe, and other countries. QuickJack-Nederland is a Nederland importer and distributor of QuickJack’s portfolio of products. QuickJack-Nederland continues to pursue and elevate the standards of excellence through their strategic partnerships with automotive care professionals throughout Nederland. As a direct Nederland importer, QuickJack-Nederland is uniquely positioned to provide customers with the lowest delivered pricing and unparalleled after sales support. QuickJack-Nederland is an independent third-party contractors and are not agents for, not joint ventures of, and are not employed by BendPak or QuickJack. Quickjack Nederland Quickjack Nederland, gevestigd aan Zoutmanlaan 32 1901WC Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.   Contactgegevens: www.quickjack-nederland.nl Zoutmanlaan 32 1901WC Castricum +31 655370835 Luuk Zonneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Quickjack Nederland Hij/zij is te bereiken via luuk@quickjacknederland.nl   Persoonsgegevens die wij verwerken Quickjack Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via luuk@quickjacknederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Quickjack Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Quickjack Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quickjack Nederland) tussen zit. Quickjack Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: woocommerce, Outlook, WordPress.   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Quickjack Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.   Delen van persoonsgegevens met derden Quickjack Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Quickjack Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quickjack Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar luuk@quickjacknederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Quickjack Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Quickjack Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via luuk@quickjacknederland.nl
WhatsApp chat